Kami Telah Mengutus Shaleh

Sumber: QS an-Naml [27]: 45-53

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shaleh (yang berseru), “Sembahlah Allah!” Tetapi tiba-tiba mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan.

Dia (Shaleh) berkata, “Wahai kaumku! Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta) kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat?”

Mereka menjawab, “Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu.” Shaleh berkata, “Nasibmu ada pada Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji.”

Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak melakukan perbaikan.

Mereka berkata, “Bersumpahlah kamu dengan (nama) Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya beserta keluarganya pada malam hari, kemudian kita akan katakan kepada ahli warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar.”

Dan mereka membuat makar, dan Kami membuat makar (pula), sedang mereka tidak menyadari.

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari makar mereka, bahwasanya Kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengetahui.

Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.

*****

Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar kembira dia dengan azab yang pedih.
(QS al-Jaatsiyah [45]: 7-8)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s