Hai Pendeta Buddha! Seseorang yang Tak Kalian Kenal, Mengatakan Sesuatu Tentang Kalian!

QS. Al-Qalam [68] 35-41

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?

bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.

Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

Tanyakanlah kepada mereka: “Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?”

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

Advertisements